Informatie over cookies

Cookies zijn korte rapporten die via uw browser worden verzonden en opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker wanneer deze verbinding maakt met een web. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgegevens te verzamelen en op te slaan terwijl ze verbonden zijn om u de gevraagde services te bieden. Cookies worden gebruikt indien de website de neiging heeft deze niet te bewaren. Cookies kunnen van de website of van derde zijn.

Er zijn verschillende soorten cookies:

  • Technische cookies die gebruikersnavigatie vergemakkelijken en het gebruik van de verschillende opties of diensten die door het internet worden aangeboden. Om de sessie te identificeren, toegang tot bepaalde gebieden mogelijk te maken, bestellingen, aankopen, het invullen van formulieren, registratie, beveiliging, faciliterende functionaliteiten (video's, sociale netwerken, enz..).
  • Maatwerk cookies waarmee gebruikers toegang hebben tot diensten op basis van hun voorkeuren (taal, browser, configuratie, enz ...).
  • Analytische cookies die anonieme analyse van het gedrag van website gebruikers mogelijk maken en waarmee gebruikersactiviteit kan worden gemeten en navigatieprofielen kunnen worden ontwikkeld om de websites te verbeteren.

Dus wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met artikel 22 van Wet 34/2002 van de Informatiemaatschappij (GDPR), hebben we u om toestemming gevraagd voor het gebruik ervan. Dit alles om onze services te verbeteren. We gebruiken Google Analytics om anonieme statistische informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van onze site. Cookies die worden toegevoegd door Google Analytics vallen onder het privacybeleid van Google Analytics. Als u wilt, kunt u cookies van Google Analytics uitschakelen.

Houd er echter rekening mee dat u cookies kunt in- of uitschakelen door de instructies van uw browser te volgen.

Disclaimer

Deze website van Kenniscentrum suiker & voeding is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de Kenniscentrum suiker & voeding website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de Kenniscentrum suiker & voeding website met zorgvuldigheid wordt samengesteld en Kenniscentrum suiker & voeding streeft naar volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Kenniscentrum suiker & voeding geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist en/of volledig is en/of blijft. 

Bezoekers van de website van Kenniscentrum suiker & voeding kunnen geen rechten ontlenen aan de informatie op de website. Kenniscentrum suiker & voeding sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enige schade en/of kosten die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de website dan wel door Kenniscentrum suiker & voeding op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenniscentrum suiker & voeding. 

Alle informatie, foto`s, merken, tekeningen etc. zijn eigendom van dan wel gelicenseerd aan Kenniscentrum suiker & voeding en zullen dit te allen tijde blijven. Het is niet toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de Kenniscentrum suiker & voeding website, hetzelfde geldt voor deeplinks, links naar bepaalde onderdelen van de Kenniscentrum suiker & voeding website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kenniscentrum suiker & voeding. Kenniscentrum suiker & voeding is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s van derden en sluit iedere aansprakelijk uit voor de inhoud van de pagina`s van derden. 

Hoewel Kenniscentrum suiker & voeding ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, sluit Kenniscentrum suiker & voeding iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. 

De persoonlijke gegevens die u op de website invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op vacatures en informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De website van Kenniscentrum suiker & voeding bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.

Nederlands recht is van toepassing op gebruik van de Kenniscentrum suiker & voeding website en bij eventuele geschillen voortvloeiend uit dat gebruik zullen die geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.

Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Kenniscentrum suiker & voeding wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde en deze te hebben geaccepteerd. 


  • Burgemeester Lambooylaan 3
    1217 LB Hilversum
  • Tel: 035-5433455
    Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright 2022 & Disclaimer - Kenniscentrum suiker & voeding
Voor meer wetenschappelijke informatie, bezoek www.kenniscentrumsuiker.nl